Three Women's Doing Exercises

OPARCIE NA FAŁSZYWYCH FAKTACH

Analogie z przysłowiami nie są zatem zbyt przydatne w formułowaniu ocen, ponieważ w życiu występuje bardzo wiele rozmaitych sytuacji, wymagających różnych rozwiązań. Jeśli ja­kieś stosuje się do pewnej sytuacji, nie wynika z tego wcale, że musi się stosować do innej.Może się nam wydawać, że jeśli oparliśmy swoje rozumowanie na fał­szywych przesłankach, to także wyprowadzony z nich wniosek musi być fałszywy. Zazwyczaj tak się rzeczywiście dzieje, jednak nie zawsze. Przeanalizujmy następujące rozumowanie, mające formę sylogizmu:1.  Zwierzęta są skałami.Wszystkie A są B.2.  Skały to istoty żywe.Wszystkie B są C.3.  A zatem zwierzęta to istoty żywe.Wszystkie A są C.