woman standing surrounded by exercise equipment

Te same objawy przy głębokim stresie

Ponieważ system mobilizacji organizmu w przypadku stresu ma charakter nieswoisty, znaczy to, że będziemy w naszym ciele doświadczać zawsze tych samych objawów, niezależnie od tego, czy nowiny, jakie otrzymujemy, są pomyślne, niepomyślne, czy też nie ma ich wcale. Selye określa zachodzące w organizmie zmiany fizjologiczne mianem ogólnego zespołu przystosowania. Jeśli stres, którego doświadczamy, zalicza się do „dobrych”, ma charakter krótkotrwały i posiadamy nad nim kontrolę, nasz organizm po uruchomieniu ogólnego zespołu przystosowania ma szansę na regenerację. Lecz jeśli stres ma charakter długotrwały i nie mamy nań wpływu, organizm nie będzie się mógł zregenerować i pojawią się u nas symptomy stresu.