dumbbells on floor

SKUTKI KRÓTKOTRWAŁEGO I DŁUGOTRWAŁEGO STRESU

Charakterystyczne objawy stresu zaliczamy do objawów psychosomatycznych. Oznacza to, że stres, jakiego doświadcza umysł, wywołuje skutki w naszym ciele. Bywa, że nadmierny stres rujnuje zdrowe organy i układy w organizmie. Czasem na skutek stresu pogorszeniu ulega stan jakiegoś słabego bądź uszkodzonego ogniwa w naszym ciele, na przykład wrzodów na żołądku. Czasem pod jego wpływem ujawnia się ukryta dotąd podatność na niektóre zaburzenia psychosomatyczne, jak na przykład wady serca. Przy innej okazji stres osłabia mechanizmy obronne, wykorzystywane przez nasz organizm w walce z różnymi chorobami, zabu- rżeniami czy dysfunkcjami. Czasami stres bierze górę nad naszymi zdrowymi nawykami, wyczerpując nas do tego stopnia, że jesteśmy zbyt zmęczeni, by zażywać ruchu. Czasem wreszcie może być przyczyną szkodliwych dla zdrowia nałogów, jak to się dzieje wtedy, gdy sięgamy po kieliszek czy papierosa, by szybko rozładować napięcie.