person about to lift the barbel

RYZYKO ZABURZEŃ W PRACY UKŁADU KRĄŻENIA

Zaburzenia w pracy układu krążenia obejmują zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych. Często najbardziej lękamy się nowotworów, tymczasem liczba zgonów wywołanych chorobami układu krążenia jest dwukrotnie większa niż liczba zgonów spowodowanych rakiem. Warto wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych prawie połowa wszystkich zgonów to skutek zaburzeń w pracy układu krążenia. Choroby serca są główną przyczyną śmierci u mężczyzn około czterdziestego roku życia, podczas gdy u kobiet dopiero około siedemdziesiątego roku życia. Objawy choroby wieńcowej pojawiają się u mężczyzn zazwyczaj dziesięć lat wcześniej niż u kobiet, pierwsze zaś ataki serca dwadzieścia lat wcześniej. Innymi słowy, u mężczyzn poniżej sześćdziesiątego piątego roku życia ryzyko śmierci z powodu choroby wieńcowej jest trzykrotnie większe niż u kobiet. Odsetek śmierci spowodowanych chorobami serca i chorobami wieńcowymi (łącznie z wylewem) jest w każdym przedziale wiekowym ponad dwukrotnie większy u mężczyzn niż u kobiet.