person about to lift the barbel

W przypadku każdego mężczyzny

Mamy do czynienia z innym progiem reakcji psychosomatycznej i inną kombinacją czynników stresogennych, powodujących tego typu reakcję. Innymi słowy, u każdego mężczyzny różne są: czas działania czynnika stresogennego, niezbędny do pojawienia się sygnału informującego o przeciążeniu stresem tolerancja na to, z jaką częstotliwością pojawiają się czynniki stresogenne doświadczana subiektywnie intensywność działania czynnika stresogennego jest różna u różnych osób i może wpłynąć na wystąpienie bądź brak symptomów stresu równoczesne występowanie lub sekwencja czynników stresogennych może prowadzić do odmiennych skutków; jeżeli niegroźny wypadek poprzedzi śmierć kogoś bliskiego, mężczyzna może czuć się daleko bardziej niespokojny i bezradny niż w sytuacji, gdyby miast wspomnianej śmierci czynnikiem stresogennym było zaciągnięcie sporego kredytu hipotecznego w banku na stres może mieć wpływ symboliczne znaczenie czynnika stresogennego dla danej osoby.