black spin exercise bike lot

SILNE UCZUCIE

Występuje też silne uczucie miłości fizycznej między różnymi płcia­mi, mające zasadnicze znaczenie dla prokreacji. To uczucie jednak czę­sto zaburza zdolność rozumowania i ludzie robią rzeczy, które przyspa­rzają im później kłopotów. Często uczucia takie zamieniają się w irra­cjonalną nienawiść. Większość z nas miała okazję obserwować prze­bieg rozwodu, kiedy to nagromadzona złość prowokuje ludzi do dłu­gich i kosztownych walk w sądzie o podział majątku czy opiekę nad dziećmi. Wszyscy z wyjątkiem uczestników mają świadomość, jak ważną rolę mogłaby tu odegrać mediacja. Jednak sami zainteresowani bywają tak zacietrzewieni, że mogą posunąć się nawet do porwania dzie­ci, ataków fizycznych czy nawet zabójstwa.