woman exercising indoors

JEDNA Z PODSTAWOWYCH EMOCJI

Zdarzały się także wypadki stratowania ludzi przez tłum. Na jed­nym z meczów piłkarskich ludzie próbowali sforsować zamkniętą bra­mę. Wielu z nich zadusił lub stratował napierający z tyłu tłum.Z kolei w wielu katastrofach morskich i lotniczych ludzie zostali uratowani dzięki przemyślanej akcji załogi, jej opanowaniu i posłuszeń­stwu pasażerów. Jedną z podstawowych emocji jest miłość. Miłość rodziców do dzieci często prowadzi do osobistego poświęcenia w trudnych czy niebezpiecz­nych sytuacjach. Uczucie to ogólnie rzecz biorąc jest pozytywne, po­nieważ wspomaga przetrwanie gatunku. Są jednak sytuacje, kiedy mi­łość rodzicielska prowadzi do nadopiekuńczości, bo emocje zwyciężają zdolność rozumowania. Fakt ten wskazuje, że rodzice nie potrafią się oddzielić od już dorosłych dzieci.