black spin exercise bike lot

EMOCJE KONTRA ROZUMOWANIE

Ta reakcja na strach, wspólna wielu rodzajom zwierząt, oczywiście ma za zadanie chronić nas i pomóc nam w przetrwaniu.Hormony są związane także z innymi emocjami, takimi jak podniece­nie seksualne, miłość rodzicielska, nienawiść i złość. Niestety w krytycz­nych momentach emocje często zaciemniają zdolność rozumowania i mogą prowadzić do katastrofy. Na przykład w panice wywołanej pożarem w za­tłoczonej restauracji ludzie mogą bezmyślnie tłoczyć się przy wyjściu i niewielu uda się uciec. Zdarzało się, że ginęli głównie dlatego, że napiera­jący tłum uniemożliwiał otwarcie drzwi. Dlatego drzwi w miejscach pu­blicznych otwierają się na zewnątrz, a na całej ich szerokości znajduje się uchwyt. Ludzie przyciśnięci do drzwi automatycznie je otwierają.