woman performing yoga

Zażywanie różnych środków

Zażywanie, czasem w przesadnych ilościach, leków psychotropowych bądź „relaksacyjnych” powoduje bardzo podobne skutki stanowiąc wczesny sygnał ostrzegawczy, wkrótce samo staje się problemem odwracającym naszą uwagę od pierwotnej przyczyny stresu. Leki i środki psychotropowe to substancje, których głównym efektem działania jest zmiana zachowania człowieka. Jak widać, definicja ta nie dotyczy aspiryny ani antybiotyków, obejmuje za to takie specyfiki, jak: Środki uspokajające i nasenne: alkohol, barbiturany, niektóre leki uspokajające. Wywołują senność. Środki stymulujące: amfetamina, kokaina, nikotyna, kofeina. Zwiększają uwagę i pobudzają organizm. Narkotyki: heroina, morfina, kodeina, opiaty. Wywołują stan euforii.
Środki halucynogenne: marihuana, haszysz, meskalina, LSD. Wpływają na percepcję zmysłową i sposób reakcji na bodźce. Każdy z wymienionych powyżej specyfików może być wykorzystany jako krótkotrwały środek odwracający naszą uwagę od stresu. Zdobycie narkotyków może być czasochłonne i najczęściej wiąże się z wieloma trudnościami. Ich przyjmowaniu towarzyszy niejednokrotnie specjalny rytuał. Wspólne używanie narkotyków i dzielenie się nimi może zrodzić rodzaj charakterystycznej dla specyficznej subkultury pseudowspólnoty, której członkom wydaje się, że mogą być dla siebie nawzajem oparciem. Czas spędzony „na haju” bywa formą ucieczki od rodzącego w nas stres problemu. Czas bez narkotyku, zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym, oznacza częstokroć powrót dawnych trosk.