Three Women's Doing Exercises

CZYM SĄ TEORIE ASTROLOGÓW

Ponieważ posługują się stan¬dardowymi danymi astronomicznymi, twierdzą, że ich działalność ma
„naukowy” charakter. Pierwszym krokiem w tworzeniu horoskopu jest ustalenie znaku zodiaku. Do tego służy tabela 1. Zawiera dwanaście konstelacji gwiezd¬nych, na tle których widoczne jest Słońce w ciągu roku. Pomimo że te układy gwiazd są niewidoczne w dzień, stają się wi¬doczne w czasie zaćmienia Słońca. Położenie Słońca może być także ustalone na podstawie układów gwiazd widzianych przed świtem i po zachodzie Słońca.Astrologowie przywiązują dużą wagę do konstelacji, w jakiej Słoń¬ce znajduje się w chwili narodzin. Nazwa tej konstelacji — „znak zo¬diaku” —jest punktem wyjścia do konstruowania horoskopu. Znak ten ma bowiem mieć wpływ na osobowość i przyszłe wydarzenia.