Nie radzenie sobie ze stresem

Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez mężczyznę jest cztery razy większe niż prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez kobietę. Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez starszego, samotnego mężczyznę jest 1350% większe niż prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez kobietę w tym samym wieku. Liczba zgonów spowodowanych chorobami wątroby jest dwa razy większa u mężczyzn niż u kobiet. Liczba zgonów spowodowanych wirusem HIV jest dziesięciokrotnie większa w przypadku mężczyzn niż u kobiet. Przewidywana długość życia mężczyzn urodzonych w roku 1991 to siedemdziesiąt dwa lata; w przypadku kobiet wynosi ona siedemdziesiąt dziewięć lat. Te siedem lat różnicy między szacowaną długością życia kobiet i mężczyzn zmienia się zależnie od przedziału wiekowego. Zaczyna się zmniejszać około dwudziestego roku życia i maleje w miarę starzenia się. Niemniej jednak w każdym przedziale wiekowym kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Kobiety, które mają dziś sześćdziesiąt pięć lat mogą spodziewać się jeszcze dziewiętnastu lat życia. Mężczyźni w tym samym wieku tylko piętnastu. Oznacza to, że kiedy przyjrzymy się populacji osób sześćdziesięcioletnich i starszych, znajdziemy tam około 8,5 min wdów i tylko 1,9 min wdowców, co daje mniej więcej cztery kobiety na jednego mężczyznę i co z pewnością brzmi zachęcająco dla samotnych starszych panów rozglądających się za partnerką.