Man Working Out

Nie radzenie sobie ze stresem

Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez mężczyznę jest cztery razy większe niż prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez kobietę. Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez starszego, samotnego mężczyznę jest 1350% większe niż prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez kobietę w tym samym wieku. Liczba zgonów spowodowanych chorobami wątroby jest dwa razy większa u mężczyzn niż u kobiet. Liczba zgonów spowodowanych wirusem HIV jest dziesięciokrotnie większa w przypadku mężczyzn niż u kobiet. Przewidywana długość życia mężczyzn urodzonych w roku 1991 to siedemdziesiąt dwa lata; w przypadku kobiet wynosi ona siedemdziesiąt dziewięć lat. Te siedem lat różnicy między szacowaną długością życia kobiet i mężczyzn zmienia się zależnie od przedziału wiekowego. Zaczyna się zmniejszać około dwudziestego roku życia i maleje w miarę starzenia się. Niemniej jednak w każdym przedziale wiekowym kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Kobiety, które mają dziś sześćdziesiąt pięć lat mogą spodziewać się jeszcze dziewiętnastu lat życia. Mężczyźni w tym samym wieku tylko piętnastu. Oznacza to, że kiedy przyjrzymy się populacji osób sześćdziesięcioletnich i starszych, znajdziemy tam około 8,5 min wdów i tylko 1,9 min wdowców, co daje mniej więcej cztery kobiety na jednego mężczyznę i co z pewnością brzmi zachęcająco dla samotnych starszych panów rozglądających się za partnerką.