Three Women's Doing Exercises

JEDYNY SPOSÓB

Jedynym sposobem jest przeanalizowanie wypowiedzi i działań astrologów, obiektywne zweryfikowanie „faktów” i rozumowań, na któ­rych oparte są ich teorie. Może to przypominać dowód Langmuira, do­tyczący tego, że mucha nie może latać z prędkością 1130 km na godzinę (zob. rozdział 2.). Tego typu analiza astrologii dostarczy nam znakomi­tego przykładu, jak ludzie tworzą fikcyjne struktury i podtrzymują wia­rę w nie przez tysiące lat.Astrologowie twierdzą, że pozycje Słońca, Księżyca, gwiazd i planet „mają wpływ” na charaktery i osobowości pięciu miliardów ludzi żyją­cych dziś na Ziemi. Twierdzą, że było tak zawsze w przeszłości i będzie się to odnosiło do każdego człowieka, który urodzi się w przyszłości. Astrologowie tworzą horoskopy przez obliczenia oparte na pozycji ciał astronomicznych w momencie narodzin.