woman lifting barbell

Związek między chorobami układu krążenia a stresem pojawia się w każdym możliwym badaniu

Naukowcy brytyjscy poprosili grupę dwudziestu mężczyzn w średnim wieku o rozwiązanie w określonym czasie dwóch łamigłówek. Te same łamigłówki dano innej dwudziestoosobowej grupie mężczyzn, przyznając im jednak na znalezienie rozwiązania dowolną ilość czasu. U osób należących do pierwszej grupy, zobowiązanej ukończyć zadanie w określonym czasie, ciśnienie krwi było dwukrotnie większe niż u tych, którzy mogli pracować dowolnie długo (Step- toe i inni). Konieczność pracy w ciągłym hałasie także uważa się w przypadku mężczyzn o osobowości typu „A” za czynnik stresogenny. Jedno z badań przeprowadzonych przez naukowców w Izraelu wykazało, że osoby takie reagują na stres spowodowany hałasem większym napięciem, wyższym ciśnieniem krwi i szybszą pracą serca niż mężczyźni o osobowości typu „B” (Melamed i inni).