dumbbells on floor

WIELE FAŁSZYWYCH PRZEPOWIEDNI

Pomimo że Velikovsky dokonał wielu innych fałszywych przepo­wiedni, szeroko rozpowszechnił właśnie te dwie, co spowodowało, że wiele osób uwierzyło w jego teorię i w jej przesłanki. Był to spektaku­larny przykład wyciągnięcia poprawnych wniosków z całkowicie błęd­nych przesłanek. Velikovsky niezmordowanie walczył o uznanie swoich idei; udało mu się podtrzymać dyskusję aż do śmierci w roku 1988. Podobnie jed­nak jak w wielu innych sytuacjach tego rodzaju, dyskusja już ucichła i niedługo będzie stanowić zaledwie drobny epizod w historii.