black and gray escalator inside building

NADUŻYCIE STATYSTYKI

Statystyki — fakty i dane przedstawiane w postaci liczb — często mają wywołać u czytelnika wrażenie precyzji i „naukowości” podawanych informacji. Poprawne skądinąd dane statystyczne są często nieuczciwie wykorzystywane w kampaniach i dyskusjach politycznych i w innych sytuacjach, kiedy ludzie starają się bronić własnych interesów. Kandy­dat na jakieś stanowisko, chcąc „udowodnić”, że warunki ekonomiczne są dobre, może np. podać wysokość bezrobocia jako 5 procent — to dość niski wskaźnik — z czego można by wywnioskować, że sytuacja gospodarcza jest dobra. Jego przeciwnik może podać wyniki innych badań, zgodnie z którymi wskaźnik ten wynosi 10 procent — gdyż w tej statystyce uwzględnione są duże grupy, pomijane na ogół w oficjalnych statystykach.