Man Working Out

Obciążenia związane z nauką i pracą

W jednym z eksperymentów u studentów pierwszego roku medycyny badano stany emocjonalne, stosunek do obciążeń związanych z nauką i pracę serca oraz układu krwionośnego w tygodniu przypadającym na sesję egzaminacyjną i w tygodniu poza sesją. W pierwszym wypadku ankietowani odnotowali podwyższony niepokój, przygnębienie i wrogość, a także szybszą pracę serca, przy czym u studentów o osobowości typu „A” taka wzmożona reakcja układu krążenia wystąpiła nie tylko w czasie egzaminów, ale także poza sesją (Lovallo i inni). Muszę jeszcze raz podkreślić, że wystarczy, iż odnosi się do nas tylko jedna z wymienionych przeze mnie powyżej cech, a powinniśmy uważać się za osobowość typu „A”. Na pocieszenie chcę jednak dodać, że drobne zmiany, takie jak wolniejsze poruszanie się, mówienie i spożywanie posiłków, jak i bardziej zaawansowana korekta własnych zachowań, polegająca na systematycznej pracy nad sobą w celu wyzbycia się niecierpliwości i rozwinięcia bardziej pozytywnego myślenia o świecie, pozwalają obniżyć ryzyko zawału serca.