black spin exercise bike lot

BŁĘDNE KOŁO W ROZUMOWANIU

Częstym błędem w rozumowaniach jest przeformułowanie dowodzo­nej tezy i użycie tego nowego, podobnie brzmiącego stwierdzenia jako dowodu. Mówimy wtedy o błędnym kole w rozumowaniu. Oto przykład:Peter: „Opodatkowanie dochodów służy wspólnemu dobru”. Paul: „Dlaczego tak sądzisz?”Peter: „Ponieważ na dłuższą metę opodatkowanie dochodów najle­piej zabezpiecza interesy obywateli”.Peter nie dostarczył dowodów na rzecz swojej tezyjedynie nieco ją przeformułował. „Wspólne dobro” i „zabezpieczenie interesów obywa­teli” to po prostu dwa różne sposoby na wyrażenie tego samego. Roz­ważmy inny przykład:Nauczyciel: „Dlaczego Słońce daje dużo światła?John: „Ponieważ jest jasne”.Nauczyciel: „Dlaczego jest jasne?” John: „Bo świeci jasnym światłem”.