dumbbells on floor

WCZESNE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE WIDOCZNE W ZACHOWANIU

Ponieważ oznaki stresu manifestujące się w postaci szczególnych form zachowania są łatwo zauważalne, powtarzają się i u poszczególnych osób mają zazwyczaj stały charakter. Stanowią tym samym potencjalnie najbardziej przydatne ze wszystkich wczesnych sygnałów ostrzegawczych, informujących o zespole stresu męskiego. Potencjalnie najbardziej przydatne, a przecież jakże często nie wykorzystywane! W porównaniu z wynikami ankiety na temat zespołu stresu kobiecego i z odpowiedziami kobiet uczestniczących w ankiecie na temat zespołu stresu męskiego, okazało się, że sami zainteresowani, odpowiadając na pytania, byli o wiele mniej świadomi występowania u nich objawów stresu, manifestujących się w postaci charakterystycznych form zachowań. Większość mężczyzn zauważyła, że w czasie stresu bardziej się pocą. Młodzi mężczyźni (między osiemnastym a dwudziestym piątym rokiem życia) podawali, że w czasie stresu są niecierpliwi i skłonni do irytacji. Mężczyźni w następnym przedziale wiekowym dodali do tego kłopoty z zasypianiem i snem, starsi zaś trudności we współżyciu seksualnym. Ta stosunkowo krótka lista objawów pokazuje nam godny ubolewania, charakteryzujący mężczyzn, brak znajomości samych siebie w odniesieniu do stresów, jakich doświadczają w życiu.