woman performing yoga

OCZEKIWANIE ODPOWIEDZI

Nauczyciel mógł oczekiwać odpowiedzi w rodzaju: „Słońce jest bardzo gorące. Ciepło powoduje, że Słonce się żarzy i emituje światło . John jednak jedynie zamienił słowem „jasne” frazę „daje dużo świa­tła”. Na początku zdania umieszcza słowo „ponieważ”, aby sprawić wrażenie, że podał wyjaśnienie faktu, dlaczego Słońce daje dużo świa­tła. Tymczasem jedynie zamienił grupę słów jednym słowem. Kiedy nauczyciel drąży temat, John unika odpowiedzi na drugie pytanie, po­wtarzając po prostu pierwszą. Na ważny przykład takiego „cyrkularnego” rozumowania zwrócił uwagę dr Richard Feynman, naukowiec, członek prezydenckiej komisji badającej przyczyny eksplozji promu kosmicznego Challenger, kiedy to zginęło siedmiu astronautów. Gazety cytowały jego wypowiedź: prom odbył wiele lotów bez awarii, co uznano za dowód, że i kolejny lot odbędzie się bez kłopotów.