woman sitting on the stone in front of the ocean

MIĘDZY CECHAMI

Podobnie obserwuje się analogie między charakterystycznymi ce­chami dwóch lub więcej rzeczy czy zdarzeń. Z powodu tych analogii stawia się hipotezę dotyczącą istnienia możliwych związków między tymi rzeczami czy zdarzeniami. Jak zauważyliśmy w rozdziale 6., ana­logie stanowią ważną formę rozumowania i są bardzo użyteczne przy formułowaniu hipotez dotyczących ogólnych zasad czy przyczyn zda­rzeń. Jednak hipotezy mogą być prawdziwe lub nie; nie mogą być przy­jęte, jeśli nie zostaną potwierdzone przez eksperymenty i obserwacje. Tym jednak wcale się nie przejmują astrologowie. Obdarzeni bujną wyobraźnią, dokonują tysięcy uogólnień, nigdy ich nie weryfikując.