black and gray escalator inside building

OTWARTE I ZAMKNIĘTE

Jednak osoba o naprawdę otwartym umyśle nie jest niezdecydowa­na. Podejmuje decyzje, kiedy jest to konieczne, i opiera je na dostęp­nych faktach. Opinie nie powinny być wszak niezmienne. Nie mając do dyspozycji wszystkich danych, musimy być otwarci na nowe informa­cje, które mogłyby zmienić nasze decyzje i uczynić poprzednie oceny bezzasadnymi. Z takim otwartym nastawieniem łatwo będzie nam wy­chwycić sprzeczne informacje, które sygnalizują: ZATRZYMAJ SIĘ, ROZEJRZYJ I POSŁUCHAJ. Natomiast ludzie o zamkniętych umysłach odmawiają rozważenia niewygodnych dla siebie faktów i postępują zgodnie z wcześniej przy­jętymi założeniami, z zamkniętymi oczami, „całą parą” naprzód.