woman standing surrounded by exercise equipment

JAK NASZ ORGANIZM RADZI SOBIE ZE STRESEM

Hans Selye, który przed trzydziestoma laty zapoczątkował badania nad stresem, pisze, że nasz organizm radzi sobie z nim na trzy sposoby: Sygnały informujące o wzmożonym napięciu organizmu (a więc o stresie) wędrują z mózgu przez nerwy ruchowe do mięśni rąk i nóg oraz innych mięśni szkieletowych, przygotowując je do szybkiego działania. Te same sygnały wędrują z mózgu przez autonomiczny układ nerwowy do najważniejszych narządów organizmu, powodując szybszą akcję serca, podnosząc poziom cukru we krwi i jej ciśnienie, przyspieszając pracę płuc i zwiększając liczbę erytrocytów. Autonomiczny układ nerwowy spowalnia także pracę jelit, gdyż czynności trawienne muszą dać pierwszeństwo działaniu, które w krytycznej sytuacji musi podjąć nasz organizm.