Woman With White Sunvisor Running

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Z powodu różnorodności mieszkańców Stany Zjednoczone są nie­zwykłym krajem. Nieuniknione są oczywiście pewne konflikty między poszczególnymi grupami, ale pewne wspólne dla wszystkich przekona­nie umożliwiło życie w rozsądnej harmonii. Amerykanie bowiem wie­dzą, że aby żyć razem, muszą próbować zrozumieć i tolerować przeko­nania i wartości innych. Bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Ziemi jest dziś zagrożo­ne. Broń jądrowa może zniszczyć życie na Ziemi. Nasze środowisko naturalne jest narażone na skażenia, przeludnienie, zmiany klimatu. Roz­wiązanie tych problemów leży w naszym wspólnym interesie. Ten wspól­ny cel powoduje, że współpraca jest konieczna, nawet gdy różnimy się w wielu sprawach.