woman performing yoga

CZĘSTA KLASYFIKACJA

Często klasyfikuje się ludzi ze względu na ich pochodzenie. W USA mówi się o ludziach z północy i południa; miasta i wsi; bogatych, bied­nych i o członkach klasy średniej; Kalifornijczykach i nowojorczykach; Indianach, Irlandczykach i Włochach; czarnych i białych; katolikach, protestantach, wyznawcach religii żydowskiej i mahometanach; i o wielu innych grupach. Większość Amerykanów należy do więcej niż jednej z tych grup. W oczywisty sposób różnią się one wyznawanymi warto­ściami etycznymi, tym, w co wierzą i co robią ich członkowie. Można dobrze funkcjonować w społeczeństwie tylko wtedy, kiedy zrezygnuje się z wydawania absolutnych ocen i kiedy będzie się unikać ulegania stereotypom i uprzedzeniom.