person about to lift the barbel

ZILUSTROWANIE ZAGADNIENIA

Mama i Wilbert mają inne nastawienie do odpowiedzialności za wykonywanie pewnych prac domowych. Jej próba zawstydzenia Wilberta i sprowokowania go do odśnieżenia chodnika nie udaje się, ponieważ Wilbert sądzi, że wy­konywanie wszystkich prac domowych jest sprawą rodziców. Wydaje mu się, że życie rodziców polega na zajmowaniu się nim. Wartości etyczne i nastawienia, które z nich wypływają, są przej­mowane z wielu źródeł: od rodziców, rodzin, nauczycieli, przyjaciół, księży, członków danej społeczności, z gazet, książek, czasopism, ra­dia, telewizji i filmów. Nie możemy uwolnić się całkowicie od naszego pochodzenia, które bardzo determinuje uznawane przez nas wartości, a tym samym oceny dotyczące wielu spraw.