Woman Pointing at Sky on Seashore

NIEBEZPIECZEŃSTWO POPADNIĘCIA W ALKOHOLIZM

Według danych zawartych w „Ósmym specjalnym raporcie Kongresu Stanów Zjednoczonych na temat alkoholu i zdrowia społeczeństwa” spośród wszystkich mężczyzn pijących alkohol, 44% to osoby pijące go od czasu do czasu, 37% to osoby pijące w umiarkowanych ilościach, 19% zaś to mężczyźni nadużywający alkoholu (u kobiet odsetek tych ostatnich wynosi 7%. Ostatnia kategoria dominuje zdecydowanie wśród mężczyzn bezrobotnych, rozwiedzionych i żyjących w separacji, a także wśród wdowców i osób o niskich dochodach. Czytelników zainteresowanych tym, w jaki sposób można określić, czy dana osoba nadużywa bądź jest uzależniona od alkoholu informuję, że o uzależnieniu możemy mówić, jeżeli w grę wchodzą przynajmniej trzy z poniższych czynników:

  • By osiągnąć stan upojenia potrzeba coraz większych ilości alkoholu.
  • Alkohol pije się po to, by złagodzić objawy będące skutkiem jego odstawienia lub nie dopuścić do ich wystąpienia.
  • Nastąpiła utrata kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.
  • Picie alkoholu powoduje, że dana osoba zaniedbuje ważne obowiązki zawodowe i uczestnictwo w życiu społecznym.
  • Dana osoba spożywa alkohol nawet wtedy, kiedy jest to niebezpieczne dla jej zdrowia.
  • Osoba sięga po alkohol mimo świadomości, że jego nadużywanie jest dla niej problemem.
  • Kłopoty z prawem.
  • Poświęcanie dużej ilości czasu na to, by zdobyć alkohol, by się napić itp.
  • Powtarzanie się powyższych symptomów przez pewien okres.