woman lifting barbell

Trudności z podejmowaniem decyzji

Stres to zazwyczaj także poczucie braku kontroli, braku możliwości wyboru czy niemożności przygotowania się na daną sytuację. Podejmowanie decyzji, nawet błahych, jest w takich warunkach bardzo trudne. Jeżeli ty i twój partner/partnerka zaznaczyliście niektóre z powyższych objawów, porównajcie wasze wyniki. Informacje drugiej osoby mogą często okazać się bardzo cenne. Do tej pory mogło nam się zdawać, że nikt na świecie prócz nas samych nie wie, kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy niespokojni lub zestresowani. Być może myśleliśmy do tej pory, że stan, w jakim trwamy, nikogo nie wzruszy. Teraz właśnie nadszedł czas, by pomówić z bliskimi o swych obawach i troskach, wyzbyć się przynajmniej tej formy stresu, jaka rodzi się z poczucia wyizolowania. Twoja partnerka, matka, ojciec, twoi przyjaciele, a także ja my wszyscy pozwalamy ci teraz na to, byś poczuł się zależny od drugich, byś poczuł się przygnębiony, niezorganizowany, byś przyjmował postawę obronną, byś się buntował i był niezdecydowany zawsze wtedy, gdy znajdujesz się pod wpływem dużego stresu. Teraz ty sam musisz dać sobie na to przyzwolenie.