Woman Pointing at Sky on Seashore

Brak organizacji

Stres absorbuje i ogranicza nasze zdolności koncentracji. Wynikająca z tego dezorganizacja życia może manifestować się przez niedbałość, roztargnienie czy błędy w osądach.

Chęć buntu

Są mężczyźni, którzy pod wpływem stresu przyjmują postawę wojowniczą, nawet jeśli nie ma ku temu żadnego rzeczywistego powodu. Sprzeciwiają się różnym „autorytetom”, pojawia się u nich skłonność do kłótni lub też celowo i w sposób arbitralny zaczynają forsować odmienne od otoczenia opinie.

Zależność od drugich

Dla wielu mężczyzn znajdujących się w stanie stresu typową formą zachowania staje się regresja, czyli powrót do wcześniejszych, mniej dojrzałych form zachowania. Chcieliby bardzo, aby ktoś ich uratował z opresji i zatroszczył się o nich, rzadko jednak przyznają się i przed otoczeniem, i przed sobą samymi do tych pragnień. Często pogarszają swój stan, doświadczając poczucia winy z powodu takich potrzeb.