black and gray escalator inside building

W CODZIENNYCH ROZUMOWANIACH

W codziennych rozumowaniach różnice pomiędzy do­wodem a przesłankami się zacierają. Ludzie mają tendencję do uzna­wania pewnych drobnych, niezbyt istotnych przesłanek za dowody słusz­ności ich przekonań, ignorując przesłanki, które mogłyby obalić ich po­gląd.Fakt, że Scrounge jest oskarżony o kradzież, mógłby zostać uznany za przesłankę dla sformułowania „hipotezy”, czyli nie pozbawionego podstaw przypuszczenia, iż jest on złodziejem. Jeśli zostanie skazany, większość ludzi uzna to za dowód winy. Jednak Scrounge mógł rów­nież paść ofiarą pomyłki. Ludzie mogą go nie lubić z powodu jego nie­fortunnego nazwiska. Fakt, że toczy się przeciwko niemu proces, nie jest dowodem winy; wielokrotnie w procesach zostali osądzeni i skaza­ni, a nawet straceni — za zbrodnie, których nie popełnili — niewinni ludzie.