Głęboki STRES MĘSKI

Mężczyźni zbyt często, niestety, ignorują objawy stresu, nie przyjmując do wiadomości ich potencjalnych skutków, nie kwapiąc się zarazem z tym, by sięgnąć do ich przyczyn. Kiedy poprosiłam kobiety, biorące udział w mojej ankiecie na temat stresu męskiego, o wybranie z listy dwudziestu sześciu somatycznych symptomów stresu te, które zauważyły u swoich mężów, ojców bądź synów, najczęściej wymieniały one:

  • bezsenność
  • bóle głowy
  • uczulenia (pokrzywka, katar sienny, przekrwienia skóry)
  • zgrzytanie zębami, skurcze mięśni skroniowo-żuch- wowych
  • nudności, niestrawność, zgagę
  • bóle pleców i niemożność rozluźnienia mięśni szyi.

Tymczasem sami mężczyźni, pytani o somatyczne objawy stresu, które zauważyli u siebie, wśród zaledwie garstki przykładów nieodmiennie wymieniali fakt, że w czasie stresu bardziej się pocą! A co z objawami wymienionymi przez kobiety? Mężczyźni zauważali je, lecz zazwyczaj nie łączyli ich ze stresem, a po prostu z wiekiem.