STRESOGENNE SKUTKI UPŁYWU CZASU

Upływ czasu jest czynnikiem stresogennym zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Przypomina nam bowiem o tym, że są rzeczy w życiu, na które nie mamy wpływu, a niewielka możliwość oddziaływania na rzeczywistość to olbrzymi stres. Upływ czasu niesie ze sobą poczucie niepewności losu, a mały stopień przewidywalności tego, co nas czeka, to duży stres; przynosi zmiany, a brak poczucia stabilności to także ogromny stres. Lecz upływ czasu posiada dla mężczyzn i kobiet jeszcze inny, bardziej osobisty wymiar. Kobiety mają częstokroć wrażenie, że ich zegar biologiczny „za bardzo się spieszy”. U mężczyzn kolejne rocznice urodzin mogą zrodzić przeświadczenie, że ich zegar, odmierzający odniesione w życiu sukcesy, „spóźnia się”. Ta różnica wskazuje nam na coś więcej niż tylko na odmienną hierarchię wartości; uzmysławia nam, jak bardzo świat kobiet różni się od świata mężczyzn. Analiza prawie trzech milionów aktów zgonu osób, które zmarły śmiercią naturalną, pokazała, że u mężczyzn prawdopodobieństwo śmierci w tygodniu poprzedzającym ich urodziny jest większe niż w jakimkolwiek innym okresie w ciągu roku. To zdumiewające odkrycie pokazuje nam, że dla mężczyzn urodziny stanowią okazję bilansu własnych osiągnięć. Jeżeli ich oczekiwania nie spełniły się, ich życie może „zawisnąć na włosku”.