woman sitting on the stone in front of the ocean

Nadciśnienie

Mianem nadciśnienia określamy stałe wysokie ciśnienie krwi. Ciśnienie krwi wzrasta zawsze wtedy, gdy serce zaczyna bić szybciej lub gdy zwężeniu ulegają tętnice. Na krótką metę może to być przydatne; na dłuższą metę może okazać się zabójcze. U przeciętnego człowieka występuje około siedemdziesięciu skurczów serca na minutę, co daje około czterdziestu milionów skurczów na rok; nasze serce przepompowuje dziennie ponad osiem tysięcy litrów krwi. W czasie wysiłku fizycznego, podniecenia seksualnego czy stresu, częstotliwość skurczów serca może ulec podwojeniu. Co za tym idzie, podwojeniu ulega także obciążenie mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych. Ponieważ ani wysiłek fizyczny, ani podniecenie seksualne nie mogą trwać wiecznie, spowodowany tymi czynnikami wzrost ciśnienia krwi nie stanowi niebezpieczeństwa, chyba że mamy już do czynienia z chorobą. Jeśli podniecenie spowodowane stresem ciągnie się bez końca, związany z nim niepokój i pogorszenie warunków pracy serca mogą okazać się niebezpieczne.