Nadciśnienie

Mianem nadciśnienia określamy stałe wysokie ciśnienie krwi. Ciśnienie krwi wzrasta zawsze wtedy, gdy serce zaczyna bić szybciej lub gdy zwężeniu ulegają tętnice. Na krótką metę może to być przydatne; na dłuższą metę może okazać się zabójcze. U przeciętnego człowieka występuje około siedemdziesięciu skurczów serca na minutę, co daje około czterdziestu milionów skurczów na rok; nasze serce przepompowuje dziennie ponad osiem tysięcy litrów krwi. W czasie wysiłku fizycznego, podniecenia seksualnego czy stresu, częstotliwość skurczów serca może ulec podwojeniu. Co za tym idzie, podwojeniu ulega także obciążenie mięśnia sercowego i naczyń krwionośnych. Ponieważ ani wysiłek fizyczny, ani podniecenie seksualne nie mogą trwać wiecznie, spowodowany tymi czynnikami wzrost ciśnienia krwi nie stanowi niebezpieczeństwa, chyba że mamy już do czynienia z chorobą. Jeśli podniecenie spowodowane stresem ciągnie się bez końca, związany z nim niepokój i pogorszenie warunków pracy serca mogą okazać się niebezpieczne.