person in gray shirt holding black dumbbell

Chęć rywalizacji

Niezależnie od tego, czy stwierdza to otwarcie i bez ogródek, czy też nie kryje zakłopotania, mężczyzna o osobowości typu „A” jest bez reszty pochłonięty chęcią współzawodnictwa i rywalizacji. Niektórzy rywalizują, ponieważ upaja ich smak zwycięstwa. Inni próbują uniknąć w ten sposób goryczy porażki, która jest dla nich nie do przełknięcia. Jedni rywalizują w sposób jawny, rzucając publicznie wyzwania otoczeniu. Inni rywalizują skrycie sami ze sobą, wciąż podnosząc poprzeczkę. Jeszcze inni rywalizują od rana do wieczora, w każdy możliwy sposób: podczas jazdy samochodem, w pracy, na boisku sportowym. Są wreszcie i tacy, którzy rywalizują w sposób wybiórczy, wybierając specjalną formę zmagań bądź specjalnego przeciwnika. Dan nie uważa siebie za osobę o nadmiernej skłonności do rywalizacji nie sprawia mu trudności przyjmowanie poleceń i lubi pracować w zespole. Wie, że jest wyczulony na sukcesy i powodzenie innych, ale jest tak dlatego jak sam twierdzi ponieważ pragnie udowodnić sobie, że jest równie dobry jak jego koledzy, co niekoniecznie znaczy, że musi być lepszy. Większość jego energii idzie na to, by dorównać koledze. „To kosztuje go bardzo dużo energii” zauważa przy tej okazji jego żona.