woman exercising indoors

Powiązania między stresem a chorobami układu krążenia

Wielu naukowców od dawna wskazuje na coraz wyraźniejsze powiązania między stresem a chorobami układu krążenia, ale nadal najsławniejsze pozostają jedne z najwcześniejszych badań w tej dziedzinie. Wnioski, do jakich doszli Meyer Friedman i Ray Rosenman, autorzy książki Type A Behavior and Your Heart [Serce a osobowość typu „A”) zaniepokoiły w 1974 roku wielu mężczyzn i nie bez powodu. Friedman i Rosenman zauważyli, że zachodzi wyraźny związek między nakierowanymi na sukces i rywalizację zachowaniami mężczyzn a prawdopodobieństwem wystąpienia u nich choroby układu krążenia. Doszli do wniosku, że te same czynniki, które decydują o wspinaczce po szczeblach kariery, mogą również wywołać zawał serca! Od tamtej pory starano się zbadać dokładnie, które cechy osobowości typu „A” rzeczywiście wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zachorowalności na choroby układu krążenia. Doktor Redford Williams, kierujący badaniami nad sposobami zachowania w Centrum Medycznym Duke University, a razem z nim inni naukowcy, są obecnie przekonani, że zawał przyspieszają najbardziej gniew, wrogość i cyniczna nieufność w stosunku do drugich. Musimy jednak pamiętać, że wszystkie formy zachowania charakterystyczne dla osobowości typu „A” powiększają stres, potęgują jego objawy i pomnażają jego negatywne skutki dla otoczenia. Czym cechuje się mężczyzna o osobowości typu „A”? W rozdziale siódmym przedstawimy charakterystyczne zachowania takiego mężczyzny w odniesieniu do pracy zawodowej.