Three Women's Doing Exercises

Dylon sos odbarwiacz po angielsku

Zawarte tu informacje pochodzą nie tylko od mężczyzn, ale i od kobiet. Dostępna do tej pory ogromna liczba publikacji, zawierających wyniki dotychczasowych badań, koncentruje się na opiniach mężczyzn opisujących doświadczane przez siebie codzienne stresy i ich objawy, mimo iż osoby przeprowadzające sondaże zazwyczaj nie miały okazji obserwować ankietowanych bezpośrednio w sytuacji stresowej, a i sami mężczyźni niezbyt chętnie godzili się na to, by rozpoznać w swoim życiu wszystkie formy i objawy stresu w taki sposób, w jaki uczynię to w tej książce. Nierzadko to właśnie ich towarzyszki życia dostrzegają bardzo wyraźnie, co się dzieje z partnerem, dostarczając tym samym wielu cennych informacji na temat stresu typowego dla mężczyzn, jakich brak w dotychczasowych publikacjach. Przygotowując pierwsze wydanie tej książki, opracowałam specjalną ankietę poświęconą stresom typowym dla mężczyzn i w ciągu bez mała roku uzyskałam odpowiedzi od ponad pięciuset wybranych losowo mężczyzn, reprezentujących ponad czterdzieści różnych zawodów, począwszy od mechanika, przez studenta, aktora, policjanta, nauczyciela, psychiatrę i szefa działu reklamy wielkiej kompanii, na właścicielu drobnej firmy kończąc. O wypełnienie podobnej ankiety poprosiłam też pozostające z nimi w bliskich stosunkach kobiety matki, żony, siostry, córki i przyjaciółki. Respondenci i respondentki mieli przedstawić czynniki stresogenne dla mężczyzn, ich zachowanie w czasie stresu i jego fizyczne oznaki oraz opisać w miarę wyczerpująco, co czują lub w jaki sposób zachowują się w różnych, związanych ze stresem sytuacjach. Informacje uzyskane od kobiet częściej uzupełniały aniżeli podważały dane zebrane od mężczyzn. Co więcej, informacje poszczególnych kobiet były ze sobą zaskakująco zgodne, niezależnie od rodzaju pracy wykonywanej przez mężczyzn i ich trybu życia.