person in gray shirt holding black dumbbell

POWIĄZANIE DAT

Te daty, bezpośrednio związane z czterema porami roku, stanowią podstawowy punkt odniesienia dla stosowanych do dziś tabel stworzo­nych przez astrologów tysiące lat temu.Dzisiejsi astrologowie mają jednak pecha — wszystkie daty w ta­beli są błędne. Były poprawne dawno temu, kiedy dopiero tworzono od­powiednie tabele, jednak w ciągu wielu tysięcy lat dokonały się stop­niowo zmiany astronomiczne, które spowodowały, że teraz Słońce uka­zuje się w danych konstelacjach w innym terminie! I nawet same kon­stelacje stopniowo zmieniają kształt, w miarę jak odległe gwiazdy po­woli przesuwają się po niebie ().Astrologowie ignorują te różnice i ciągle posługują się starymi, nie­poprawnymi tabelami. W wyniku tego ludzie, którzy sądzą, że ich zna­kiem zodiaku jest Skorpion, Wodnik czy Waga, są wprowadzani w błąd! Tak naprawdę bowiem ich znaki zodiaku są inne.