Man Working Out

W czasie okresów obfitujących w stresy bliscy im mężczyźni wypijają więcej alkoholu

Oni sami podają inne przyczyny tego stanu rzeczy, przyznają jednak, że spożywanie alkoholu w większych niż zazwyczaj ilościach zbiega się z okresami, gdy doświadczają stresu. Wyczerpanie nie należy do najczęściej wymienianych objawów stresu u mężczyzn. Kiedy jednak się pojawia, zazwyczaj zajmuje pierwsze miejsce na liście. Oznaczałoby to, że nie jest to powszechny objaw stresu u wszystkich mężczyzn, stanowi jednak ważny i trwały w charakterze sygnał ostrzegawczy w przypadku pewnej grupy osób. Dla innych charakterystyczną reakcją na stres jest coś zgoła odwrotnego, a mianowicie nadmierna aktywność. Mężczyźni tego pokroju chcą uwolnić się od swoich napięć, oddając się bez reszty pracy. Rzucając się w wir wciąż nowych zadań, odwracają własną uwagę od stresu i dają ujście nadmiernej ilości adrenaliny w organizmie, stwarzając pośrodku emocjonalnego chaosu obszar, nad którym panują i sprawują kontrolę.