woman exercising indoors

Choroby i zaburzenia, które same nie są spowodowane stresem

Także i w twoim wypadku jest być może potrzebna obserwacja, mająca na celu stwierdzenie, czy nie pojawiają się oznaki chorób i zaburzeń, które same nie spowodowane stresem, mogą jednak do niego doprowadzić, odbierając ci możność ruchu, ograniczając twoje możliwości seksualne
zmniejszając zdolność koncentracji. I tak na przykład mężczyźni, w przeciwieństwie do kobiet, u których choroby te występują rzadko, mogą dziedziczyć hemofilię, niektóre formy dystrofii mięśni i daltonizm. Hemofilia, polegająca na zaburzeniach krzepnięcia krwi, występuje u ośmiu na dziesięć tysięcy mężczyzn. W postępującej dystrofii mięśni typu Duchenne’a lub Beckera następuje zanik i osłabienie mięśni. Daltonizm zaś, choroba uciążliwa, lecz bynajmniej nie zagrażająca zdrowiu, zdarza się u 8% mężczyzn i u dziesięciokrotnie mniejszej liczby kobiet. Spośród innych schorzeń częściej występujących u mężczyzn niż u kobiet wymieńmy artretyzm, przepuklinę i wrzody żołądka.