man running on road near grass field

Kontrola wytrysku

Chcąc, by ejakulacja nastąpiła spontanicznie w czasie stosunku, mężczyzna musi przejść kilkustopniowy trening polegający nie na wyczulaniu, a na „odczulaniu” na bodźce. Orgazm winien być wyzwalany stopniowo, najpierw w obecności partnerki, później przez nią, wreszcie przez stosunek. Podobnie jak w przypadku przedwczesnego wytrysku, pomocą służyć może seksuolog. Skutki i objawy stresu u mężczyzn nie pojawiają się z dnia na dzień. Z tego, co napisałam dotychczas, wynika wyraźnie, że prowadzą do nich całe lata napięć, w których krótkotrwałe stresy łączą się z ciągnącymi się przez długi czas sytuacjami stresogennymi, a następnie jedne i drugie oddziałują na słabe punkty naszego organizmu. Przyczyną stresu może być także nasze dotychczasowe życie i specyficzne dla nas formy zachowań. Stresogenna sytuacja może się już zacząć w chwili urodzin i trwać przez całe życie mężczyzny. Istnieją jednak sygnały ostrzegające nas o stresie i szkodach, jakie może wyrządzić w organizmie, i właśnie tym sygnałom przyjrzymy się bliżej w kolejnym artykule.