dumbbells on floor

POCHOPNE WNIOSKI

Stereotypy dotyczą praktycznie wszystkich przekonań i opinii. Sto­sunki rodzinne czy pewne powtarzające się wydarzenia stają się dla nas oczywistością — wydaje się nam, że będą trwać wiecznie. Kiedy pewne zmiany są nieuchronne, jesteśmy niezdolni do ich zaakcepto­wania.Pewnego wrześniowego dnia, kiedy Sid Newman wychodził ze szkoły, przypomniał sobie, że zostawił notatnik na ławce. Kiedy wrócił po nie­go do klasy, zauważył na podłodze portmonetkę nauczycielki. Podniósł ją z podłogi i położył na biurku. W tym momencie do klasy weszła nauczycielka, pani Harris.„Co robisz z moją portmonetką?” — spytała.      „Nic. Podniosłem ją tylko z podłogi”.Pani Harris zajrzała do portmonetki. „Brakuje pięciodolarowego banknotu. Pokaż mi swój portfel” — powiedziała.Sid zbladł, przypomniał sobie bowiem pięciodolarowy banknot w swoim portfelu na prezent gwiazdkowy dla dziewczyny. Odmówił po­kazania zawartości portfela pani Harris.„Chodź ze mną do dyrektora” — powiedziała nauczycielka, prze­konana, że biedny Sid ukradł jej z portmonetki pieniądze.