Barbell on the Floor

ZRÓŻNICOWANIE SYGNAŁÓW ZALEŻNIE OD OSOBY

Pytanie, jakie najczęściej zadawali mi mężczyźni biorący udział w ankiecie przygotowanej na potrzeby tej książki, brzmiało: „Dlaczego właśnie ja?” Pytali także, dlaczego pojawiły się u nich bóle głowy, a nie pleców, dlaczego mają wysokie ciśnienie krwi, a nie wrzody. Czym wyjaśnić różnice między odmiennymi objawami stresu u różnych osób? Dlaczego część objawów jest tak powszechna, a część tak rzadka bądź wyjątkowa? Zróżnicowanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych, których mowa w tym rozdziale, w odniesieniu do poszczególnych osób jest rezultatem wzajemnego oddziaływania na siebie wielu czynników. Na początku wymienić trzeba słabe miejsca i podatność na dysfunkcje cechujące każdy organizm. I tak na przykład układ krążenia mężczyzny jest bardzo wrażliwy na stres, ale dany mężczyzna może być bardziej lub mniej wrażliwy od większości przedstawicieli jego płci, jeżeli chodzi o zaburzenia pracy serca i naczyń krwionośnych. Dlatego znamy przypadki mężczyzn, u których nie występuje choroba serca, mimo ogromnych stresów, jakim są poddani, jak mężczyzn, u których pierwszy zawał pojawia się jeszcze przed czterdziestką. Podobnie też rzadko się zdarza, by skutkiem stresu u mężczyzn była anoreksja, ale bywa i tak, iż jakiś konkretny mężczyzna będzie miał skłonności do tej właśnie choroby. Widzimy zatem, że pod wpływem presji, jakiej poddany zostaje organizm, najszybciej pękają najsłabsze ogniwa, wczesne zaś sygnały ostrzegawcze informują nas często o tych właśnie słabych miejscach naszego organizmu.