Man Working Out

Każdy mężczyzna tak zaczynał

Przeciętny amerykański przedstawiciel płci męskiej, zaczynając od 3400 gramów jako noworodek, waży 75 kilogramów jako człowiek dorosły. W okresie od niemowlęctwa do dorosłości podlega nie tylko charakterystycznym zmianom fizycznym; manifestują się w nim także typowe dla mężczyzn zmiany w zachowaniu. Nie znaczy to, że nigdy nie da się zaobserwować charakterystycznego tylko dla danej osoby wzorca rozwoju ani też, że ktoś taki nie może być cichszy lub spokojniejszy niż wielu jego rówieśników. Nie znaczy to także, że rozwój chłopców i dziewczynek musi od początku do końca przebiegać innymi torami. Znaczy to jednak, że niezależnie od tego, czy odziedziczone z genami i uwarunkowane płcią różnice między chłopcami a dziewczynkami wpływają na ich emocje, zdolności i sposób poznawania świata, czy też nie, istnieją cztery czynniki, które taki wpływ bez wątpienia wywierają. Są to: oczekiwania rodziców, wzorowanie się na innych, uwrażliwienie z okresu dzieciństwa i wpływ mediów.