woman exercising indoors

Oczekiwania rodziców

Zdolności i umiejętności najpełniej rozwijające się w każdym z nas to te, które uległy wzmocnieniu już w domu rodzinnym. Sposób traktowania chłopców przez rodziców wpływa na traktowanie przez nich samych siebie. Przekazy z wczesnych lat dzieciństwa podlegają internalizacji i prawdy przyjmowane jako oczywiste stają się częścią procesu wchodzenia chłopca w świat, jak i częścią jego obrazu własnego „ja”. Wśród tradycyjnych oczekiwań, jakie rodzice żywią wobec swoich synów, wymieńmy następujące:

  • chłopcy mają być silniejsi niż dziewczynki
  • chłopcy mają kierować się w mniejszym stopniu niż one emocjami i intuicją
  • chłopcy mają być bardziej agresywni i impulsywni
  • chłopcy mają być aktywniejsi i bardziej wyczuleni na bodźce zewnętrzne
  • chłopcy mają być bardziej samodzielni
  • chłopcy powinni rozbierać wszystkie zabawki i mechanizmy
  • chłopcy krócej śpią
  • chłopcy mają bawić się w wojnę, nie w dom.