dumbbells on floor

NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ

Jednak na podstawie doświadczeń psycholog A. Daniel Yarmey stwierdza, że „z przeprowa­dzonych badań wynika, iż błędna identyfikacja przy konfrontacji jest często regułą, a nie wyjątkiem”. Z tego powodu identyfikacja przez jednego świadka jest zazwyczaj niedostateczną podstawą ustalenia winy lub niewinności podejrzanego.Istnieje wiele przyczyn, dla których w zeznaniach świadków wyda­rzeń pojawiają się błędy; dużo zależy bowiem od okoliczności. O wiele trudniej jest identyfikować obcych niż ludzi, których dobrze znamy, czy ludzi innych ras. Kiedy popełniane jest przestępstwo, świadkowie rzad­ko mają okazję dokładnie obejrzeć sprawcę; mogą też być zbyt podeks­cytowani, aby zaobserwować szczegóły. Później, kiedy policja pokazu­je im zdjęcia podejrzanych, może ich to zdezorientować. Ludzie często mają trudności z zapamiętywaniem twarzy, a zdjęcie zawsze różni się od prawdziwej twarzy człowieka.