Man Working Out

ROZPOWSZECHNIENIE

Oczywiście wiele osób—podobnie jak Nancy Reagan — wierzy w astrologię. Wystarczy otworzyć dowolną gazetę. Jest bardzo prawdopo­dobne, że gdzieś w rubryce poświęconej rozrywce znajdziemy horo­skop opatrzony komentarzem mędrca na temat tego, co powinni robić ludzie urodzeni pod znakiem Byka, Bliźniąt, Koziorożca etc., na co powinni zwrócić szczególną uwagę i czego powinni się danego dnia wystrzegać. Mnóstwo czasopism zamieszcza takie informacje. Wystar­czy wejść do dowolnej księgarni, aby znaleźć na półkach mnóstwo im­ponująco wyglądających książek o astrologii, które niejednokrotnie za­skakująco dobrze się sprzedają.