man running on road near grass field

Czy i ty zachowujesz się podobnie?

Prócz tego, kiedy poproszono ankietowanych o wymienienie tych objawów stresu, które nie pojawiły się na liście, odpowiedzieli oni, że w czasie stresu:

 • stają się bardziej krytyczni wobec siebie
 • zapominają o przyjaciołach
 • stają się bardziej podejrzliwi i zazdrośni
 • zaczynają się jąkać
 • powtarzają się
 • pojawiają się u nich krótkotrwałe zaburzenia seksualne.

Najczęściej wymieniane somatyczne objawy stresu to:

 • bóle głowy
 • nudności
 • zgaga
 • bóle mięśni, zwłaszcza grzbietowych
 • wysokie ciśnienie krwi.